Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» (УОЛ) створена в 2005 році як добровільний союз  професійних учасників ринку лізингу. Головною метою  Асоціації визначено завдання  «сприяти розвитку відкритого і рівнодоступного ринку оперативного і фінансового лізингу в Україні шляхом координації діяльності підприємств, що об’єдналися для захисту спільних інтересів». В той же час проголошено, що об’єднання не слугуватиме досягненню будь-яких  угод між її членами щодо розподілу лізингового ринку.

Об’єднання є неприбутковою організацією згідно з чинним законодавством України та  не ставить своєю метою отримання прибутку. Асоціація  активно працює над виконанням статутних завдань та спрямовує зусилля на примноження свого потенціалу.

Найбільшої уваги надається наступним напрямкам :

 • покращенню нормативно-правового поля для ведення лізингового бізнесу, включаючи податкове та спеціальне законодавство;
 • боротьбі з шахрайством та дискредитацією на ринку лізингу;
 • розробці правил та стандартів у веденні лізингового бізнесу та правил професійної етики на цьому ринку;
 • зближенню українського та європейського законодавства у сфері лізингу;
 • підтримці  програм підвищення професійного рівня та підготовки фахівців, проведенню освітніх та практичних конференцій;
 • співпраці фахівців між собою у рамках Асоціації, шляхом створення  робочих груп та профільних комітетів;
 • проведенню збору статистичної інформації  з метою виявлення тенденцій розвитку ринку;
 • популяризації лізингу як одного з інструментів фінансування оновлення основних засобів;
 • створенню атмосфери партнерства між владними структурами та лізинговою галуззю;
 • співпраці з іншими організаціями, державними органами-регуляторами та  суміжними асоціаціями.

З метою розвитку міжнародних зв’язків Асоціація УОЛ вступила 2005 року до  Федерації європейських асоціацій лізингових компаній LEASEUROPE. Федерація об’єднує 47 національних Асоціацій європейських країн, які  представляють інтереси близько півтора тисяч лізингових компаній та охоплюють 92% європейського лізингового ринку. Члени української  Асоціації  працюють в робочих групах LEASEUROPE з питань Центральної та Східної Європи.

В рамках Асоціації  працють комітети з фахівців членів Асоціації за наступними напрямками:

 • транспортний;
 • маркетинговий;
 • ризик-менеджменту;
 • автопрокатний;
 • фінансово-юридичний;
 • аналітичний;
 • HR-менеджерів;
 • фінансового моніторингу

Провідним мотивом  розвитку Асоціації є захист та просування інтересів кожного учасника об’єднання, а також всіх учасників ринку в цілому.

Асоціація ґрунтується на засадах відкритого членства – повного для професійних учасників ринку та асоційованого для  нелізингових компаній. Вищим органом управління  є загальні збори, а в період між ними управління справами покладено на Раду Директорів Асоціації.  Рада призначає виконавчого директора, який організовує всю діяльність Асоціації та представляє її  у відносинах з усіма зовнішніми контрагентами. Таким директором на сьогодні є Марина Масіч.

До складу Ради Директорів Асоціації входять компанії «AVIS Україна», «ОТП Лізинг», «ТЕКОМ-Лізинг», «Райффайзен Лізинг Аваль», «Альфа-Лізинг» (ТОВ УЛК «Ленд-ліз»), ТОВ «УЛФ-ФІНАНС». Очолює Раду у цей звітний період Голова спостережної ради лізингової компанії ТОВ «УЛФ-ФІНАНС» – Олександр Кощеєв.