1. Цивільний кодекс України
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

2. Господарський кодекс України
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15

3.Закон України «Про фінансовій лізинг»
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=723%2F97-%E2%F0

4. Податковий Кодекс України
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17

5. Конвенція УНІДРУА «Про міжнародний фінансовій лізинг»
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_263

6. Конвенція СНД «Про міждержавний лізинг»
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=997_179