Лізинг (англ. leasing — оренда, майновий найм) — підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, яка полягає в наданні лізингодавцем у виключне користування на визначений строк лізингоодержувачу майна. Таке майно є власністю лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з лізингоодержувачем у відповідного продавця майна, за умови сплати лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів.

ПЕРЕВАГИ ЛІЗИНГУ

1.    Оперативність прийняття рішень про лізинг.
2.    На об’єкт лізингу не може бути накладено податковий арешт, обтяження третіх осіб і т.д.
3.    Відсутність застави.
4.    Податкові переваги:

•    100% комісії лізингодавця відноситься на валові витрати;
•    в момент передачі транспорту (техніки, обладнання) лізингоодержувачу виникає податковий кредит з ПДВ на всю суму вартості предмету лізингу;
•    амортизаційні відрахування від балансової вартості предмета лізингу зменшують базу оподаткування;
•    50% палива відносяться на валові витрати;
•    винагорода по лізингу не обкладається ПДВ.

5.    Сервісне обслуговування відноситься на витрати.
6.    Відсутність потреби в штаті співробітників, які контролюють автопарк (контроль може здійснювати фінансовий менеджер або помічник директора).
7.    Економія часу і зусиль на пошук та утримання транспорту (техніки, обладнання), підбору оптимальних та вигідних умов страхування, обслуговування банківського кредиту.
8.    Лізингова компанія займається пошуком, резервуванням, контролем якості, термінів постачання транспорту (техніки, обладнання), встановленням обладнання і т.д.
9.    Не потрібно самостійно проводити багато переговорів та виїзних зустрічей з постачальниками, страховими компаніями, банками, постачальниками додаткового обладнання, стояти в чергах на реєстрацію.
10.    Лізингова компанія робить всі платежі, включаючи реєстраційні, транспортний збір, конвертації валюти і т.д.
11.    Можливість отримати транспорт (техніку, обладнання)  в користування без значного відволікання грошових коштів з обороту.
12.    Можливість скласти гнучкий графік лізингових платежів для погашення суми договору лізингу з урахуванням особливостей господарської діяльності компанії.
13.    Зменшені витрати на початку фінансування: виплати до пенсійного фонду України здійснює лізингова компанія, і потім ця сума розподіляється рівними частинами на весь термін фінансування.
14.    Транспорт (техніка, обладнання)  ставиться на баланс лізингоодержувача, на нього нараховується амортизація, зменшуючи податок на прибуток.
15.    Менша вартість транспорту (техніки, обладнання), що досягається за рахунок меншого страхування, знижок від авто партнерів.
16.    Усі питання щодо сплати транспортного збору та врегулювання страхових випадків покладаються на лізингову компанію.
17.    Можливість застосувати механізм прискореної амортизації, що дозволяє лізингоодержувачу істотно скоротити виплати з податку на прибуток у перші роки після придбання основних засобів.
18.    У процесі укладення лізингового контракту вимоги, яким повинен відповідати позичальник, не такі суворі, які пред’являють банківські кредитні комісії.
19.    Cтрахування КАСКО. Сума розподіляється рівними частинами на рік без нарахування відсотків.
20.    Відсутність потреби формування особистого автогосподарства.
21.    Після того, як термін дії контракту лізингу закінчиться, майно опиниться на балансі лізингоодержувача за найменшою, фактично – нульовою залишковою ціною. Тобто, фірма в майбутньому зможе значно зменшити витрати на виробництво товарів за статтею «Амортизація основних фондів». Є варіант реалізації майна, яке раніше було об’єктом лізингу, за вартістю ринку, а вона буде дещо вищою, ніж залишкова вартість. Як висновок – підприємство має можливість отримати додатковий прибуток.

Додатково

1.    Лізинг використовується у процесі управління поточними активами компанії як метод, що дозволяє профінансувати придбання необхідних основних засобів, одночасно не обмежуючи можливості лізингоодержувача в банківському кредитуванні.
2.    Лізинг здебільшого не передбачає додаткового забезпечення з боку лізингоодержувача, оскільки лізингодавець залишається власником предмета лізингу і має на нього всі права. У західній економічній літературі поняття «фінансування під актив» (asset finance) є практично синонімом поняттю «лізинг». 
3.    Класичні лізингові операції передбачають відсутність або невеликий розмір початкового (авансового) платежу та фіксовані розміри наступних лізингових платежів.
4.    Договір лізингу може передбачати проміжне, короткострокове фінансування, як доповнення до основного середньо- або довгострокового фінансування.
5.    Лізинг більш гнучка, порівняно з банківським кредитуванням форма фінансування, оскільки лізингова діяльність значно менше регулюється з боку держави. У багатьох країнах державні органи не регулюють лізингову діяльність, здійснюючи лише моніторинг її результатів.
6.    У країнах з розвиненим лізинговим бізнесом  останній значно оперативніший, порівняно з банківським кредитуванням. Після подання замовлення клієнт може дуже швидко отримати у користування необхідні активи. Часто клієнти готові заплатити більші кошти, аби швидше отримати у користування необхідну техніку.
7.    Лізинг є механізмом, що сприяє  лізингоодержувачу підтримувати належний технічний рівень оснащення свого виробництва, тобто лізинг –  послуга  з надання у користування необхідної техніки.  Окрім того, договором лізингу може передбачатись опція повернення використаного предмета лізингу лізингодавцю (або постачальнику/виробнику обладнання, якщо це передбачено угодою), що знімає з лізингоодержувача проблему пошуку шляхів подальшої реалізації предмета лізингу; вона перекладається на лізингодавця, на нього ж покладається і пов’язаний з цим майновий ризик. 
8.    Лізинг може передбачати також надання лізингоодержувачу  послуг, пов’язаних  з предметом  лізингу. Банківське ж кредитування подібного не передбачає. 
9.    У багатьох країнах особливо популярним є оперативний лізинг, оскільки його застосування дає можливість лізингоодержувачу користуватися предметами лізингу, при цьому відображаючи лізингові платежі у фінансовій звітності лише у складі поточних витрат звіту про фінансові результати. Має місце так зване «позабалансове фінансування» (out of balance financing); коефіцієнти, які  розраховуються за даними звіту про фінансовий стан підприємства (баланс), виглядають у цій ситуації значно привабливіше, що важливо при оцінці компанії кредиторами та інвестиційними аналітиками.
10.    У розвинених економіках спеціалізовані лізингові компанії, заощаджуючи кошти на великому масштабі операцій при закупівлі партій обладнання у одних і тих самих  постачальників/виробників, мають змогу надавати лізингоодержувачам значно дешевші, порівняно з банківським кредитуванням, послуги.   
11.    У розвинених економіках для фінансування лізингових угод лізингодавці використовують додаткове забезпечення для отримання більш дешевих банківських кредитів, а також залучають для цього власні кошти, що дає можливість знизити вартість послуг лізингу порівняно з банківським кредитом.