Місія Асоціації

Створення передумов та підтримка інфраструктури фінансового лізингу та операційної оренди всіх видів основних засобів в Україні


Візія Асоціації

Фінансова інклюзія для мікробізнесу


Доступ бізнесу до фінансування матеріальних активів у вигідний та зручний спосіб


Полегшення доступу бізнесу до новітнього обладнання завдяки інструментам:
кредитному важелю (leverage),
сумісному використанню (sharing),
оплаті за фактичне використання (pay per use)


Прискорення економічного зростання завдяки інвестиціям в основні засоби