РА «Експерт-Рейтинг» за результатами 3-х кварталів 2013 року підтвердили кредитний рейтинг облігацій VAB Лізинг на рівні uaBBB+

10 грудня 2013 Рейтингове агентство «Експерт -Рейтинг» підтвердило рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Підтверджуючи кредитний рейтинг, агентство керувалося підсумками роботи Компанії за 9 місяців 2013 року.
За період роботи з 30.09.2012 року по 30.09.2013 рік ліквідні активи Компанії виросли на 42,3%. Падіння заборгованості перед інвесторами в облігації дозволило скоротити обсяг зобов’язань на 4,8%. Власний капітал VAB Лізинг в аналізованому періоді зріс на 4,8 млн. грн., в результаті покращився показник фінансової стійкості.
Аналіз фінансових результатів Компанії за 9 місяців 2013 року щодо 9 місяців 2012 року показав зростання чистого доходу від реалізації на 39,9%.
Аналіз лізингового портфеля Компанії показав, в аналізованому періоді, підвищення на 10% кількості договорів. Це стало можливим завдяки активній позиції Компанії в сегменті автомобільного лізингу.
Водночас якісна робота та індивідуальний підхід до клієнтів дозволили Компанії скоротити на 17% прострочки по лізингових платежах, затриманим більш ніж на 30 днів, і на 6% за поточними лізинговими платежами. В результаті VAB Лізинг переглянула обсяг резервів у бік скорочення. Так резерви, сформовані для компенсації втрат від знецінення лізингового портфеля, були зменшені на 50%, а резерв під безнадійну заборгованість на 65%.
Компанія VAB Лізинг у другому кварталі погасила облігації серії А, повністю виконавши свої зобов’язання перед інвесторами – власниками облігацій. Успішне погашення емітентом облігацій серії А справляє позитивний вплив на публічну кредитну історію емітента.

Довідкова інформація
VAB Лізинг зареєстровано в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), спецтехніки, устаткування, а також оперативний лізинг легкових автомобілів, лізингові послуги з сервісом юридичним і фізичним особам. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35 350 000 грн.