З огляду на низьку ризиковість лізингової діяльності, суттєво пом’якшено вплив Базель IV на лізингові компанії – Європейська Комісія

Європейська комісія визнала низький ризик, пов’язаний із лізингом, у своєму нещодавно опублікованому Банківському пакеті 2021, який реалізує угоду Basel IV на всій території ЄС, йдеться у заяві Leaseurope.

Перегляд Європейською комісією банківських правил ЄС включає законодавчі пропозиції, які вносять поправки до Регламенту ЄС про вимоги до капіталу (Capital Requirements Regulation III) та Директиви про вимоги до капіталу (Capital Requirements Directive V).

Пропонований CRR III включає деякі ключові пропозиції Leaseurope щодо пом’якшення впливу Базеля IV на лізингові компанії та адекватного коригування пруденційної системи ЄС для відображення лізингу як низкоризикового.

В тексті є спеціальний параграф, присвячений лізингу, у якому визнається високий рівень експертизи та сильні процедури з управління ризиками, розроблені галуззю протягом багатьох років.

EBA було доручено підготувати до 30 червня 2026 року звіт про доречність застосування Базельських параметрів ризику до лізингових операцій, зокрема, про нові значення співвідношення вартості заставного майна до обсягу фінансування та нормативні значення для забезпечення втрат за умов дефолту (LGD).

Це дослідження також має включати статистику дефолтів та збитків по лізингу у розрізі типів активів та бізнес-моделей.

Після цього звіту Комісія заявила, що за потреби, може переглянути визначення для лізингу шляхом прийняття делегованого акту.

У проміжний період, лізингу було надано п’ятирічний поетапний період впровадження нових параметрів ризику у межах підходу A-IRB.

Пропозиція є значним досягненням у визнанні ефекту зниження ризику що дає лізингове забезпечення щодо вимог до капіталу і значно покращує початковий текст Базеля IV.

Leaseurope, як організація, що представляє лізингову та автопрокатну індустрію в Європі, заявила, що стежитиме за переговорами з Європейським парламентом та Радою ЄС, які, ймовірно, продовжаться до кінця 2022-початку 2023 року.

Для довідки:

Leaseurope – Федерація лізингових асоціацій Європи, що об’єднує 47 національних Асоціацій європейських країн, які представляють інтереси близько півтора тисяч лізингових компаній та охоплюють 92% європейського лізингового ринку. Асоціація лізингодавців України є членом Leaseurope з 2005 року. 

Basel IV  – це скорочена назва документу Базельського комітету з банківського нагляду, що містить методичні рекомендації в сфері банківського регулювання. Базель IV пропонує зміни, які обмежують скорочення капіталу, яке може виникнути у результаті застосування банками своїх внутрішніх моделей, відповідно до просунутого підходу на основі внутрішніх рейтингів (Advanced Internal Ratings-Based approach, A-IRB)