Лізингова галузь продовжує демонструвати динамічне зростання

Обсяг ринку фінансового лізингу України склав 9 080 млн. грн в 1 кварталі 2020 р. Такі результати визначила Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців», виходячи із статистичних даних, нещодавно оприлюднених Національним Банком України. Таким чином ринок зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Лізингова індустрія продовжує демонструвати вражаючі результати щодо динаміки свого ринку.

Найвагоміший вклад у поточне зростання ринку внесла активність банків. Цей сегмент зріс на вагомі 97%. Така тенденція суперечить тренду останніх років, коли обсяги нових лізингових угод комерційних банків навпаки скорочувались.

Загальний обсяг фінансового лізингу, що надавався банками в звітному періоді, склав 1 956 млн. грн. Частка банків на ринку зросла до 22%.

В свою чергу, вартість нових угод з фінансового лізингу, що укладались лізинговими і фінансовими компаніями, склала 7 124 млн. грн. Цей сегмент ринку зріс на 29% за вказаний період у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року. Сегмент фінансових і лізингових компаній продовжує залишатись ринкоутворюючим і надає левову частку лізингових послуг на ринку. Його частка становить 78%.

Основними факторами, що сприяють позитивній динаміці на ринку лізингу, є зменшення впливу пандемії на економіку України і поступове її відновлення порівняно з попереднім роком, позитивні очікування щодо зростання економіки України в поточному році, сприятлива кон`юнктура на світових ринках для Українського експорту, а також ефект низької бази порівняння.

На кінець 1 кварталу 2021 року портфель лізингових угод склав 49 844 млн. грн., що свідчить про його зростання на 20% протягом року. Частка банків в портфелі становить 22%, обсяг портфелю банків зріс на 11%. Частка лізингових і фінансових компаній в портфелі становить 78%, обсяг їх портфелю зріс на 23%. В сегмент лізингових і фінансових компаній основними гравцями на ринку залишаються саме лізингові компанії, які уклали 99% лізингових угод за звітній період. Основними джерелами фінансування для лізингових компаній були авансові платежі (30%), банківські кредити (24%) і власний капітал лізингових компаній (23%). Фінансові компанії на 25% фінансували свою діяльність за рахунок випуску цінних паперів, і на 62% за рахунок інших джерел.