Дослідження Асоціації: Потенціал лізингу у сфері медичного обладнання

Українське об’єднання лізингодавців спільно з проектом USAID «Трансформація фінансового сектору» працює з метою виявлення та просування потенційних секторів української економіки, які могли б отримати значну вигоду від лізингових послуг, одночасно надаючи українській лізинговій галузі потенціал для диверсифікації, розширення та зростання. В рамках цієї діяльності проводяться дослідження різних галузей економіки, які мають найбільший потенціал для розширення лізингу. Першим перспективним ринком, що було досліджено став ринок медичного обладнання.

За прогнозами, ринок медичного обладнання України досягне 2,3 млрд. грн. (близько 84 млн. дол. США) до 2021 року. Це буде збільшення обсягу ринку на 78% протягом 5 років при середньому рівні зростання 15%.

Таке зростання ринку буде зумовлене новим законодавством про охорону здоров’я, яке змінило систему фінансування охорони здоров’я, збільшенням кількості загальних клінік, розширенням мережі сільських лікарень та співпраці з міжнародними донорами.

97% медичних закладів, з яких 20% – приватні установи, перейшли до нової моделі фінансування у 2019 році. Держава уповноважує новостворене державне агентство, що називається Національна служба охорони здоров’я України, компенсувати витрати медичних установ на надані медичні послуги. Відповідно до цієї моделі, агентство компенсувало 128 млн. доларів США у 2018 році та 646 млн. доларів США у 2019 році. Підвищення ефективності моделі фінансування медичних послуг, швидше за все, сприятиме зростанню попиту на медичне обладнання.

Очікується, що ринок медичного обладнання буде продовжувати розширюватися як у світовому масштабі, так і в Україні протягом наступних п’яти років. Завдяки проведеним реформам ринок медичного обладнання набирає обертів в Україні. Однак стале зростання медичного ринку вимагає фінансування, яке може бути забезпечене за рахунок лізингу.

Ключовими гравцями на ринку медичного обладнання в Україні є приватні постачальники послуг, які є малими та середніми підприємствами (МСП). МСП як постачальники медичних послуг мають спільну проблему в Україні: відсутність доступу до фінансування, що дозволило б швидко розширитися. Банківські позики важко отримати і вони дорогі, внутрішній ринок капіталу неглибокий та існує обмежений вибір інструментів для залучення інвестиційного капіталу.

Опитування учасників ринку вказує на те, що українські медичні підприємства протягом останніх років використовували власні оборотні кошти для закупівлі медичного обладнання. Однак зараз вони все частіше шукають зовнішнє фінансування для розширення бізнесу.

У той же час обсяги лізингу медичного обладнання досить малі. В лізинговому портфелі українських компаній вартість медичного обладнання становила лише 105 млн. гривень (близько 4 млн. дол. США) і зменшилася на 5% порівняно з попереднім роком.

Все вищезазначене вказує на те, що лізинг має широкі можливості для розширення цього сегменту бізнесу, який в даний час не вирішується галуззю.