Асоціація досліджує тему – Лізинг в дорожньому будівництві, перешкоди та можливості


Українське об’єднання лізингодавців, за підтримки грантової програми  Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» започатковує дослідження проблем, можливостей та перспектив лізингу у галузі дорожнього будівництва.

Асоціація є єдиним професійним об’єднанням  галузі. Компанії, що входять до неї генерують понад 80% українського лізингового нового бізнесу. УОЛ веде активну роботу спрямовану на популяризацію лізингу, підвищення обізнаності малого та середнього бізнесу з перевагами цього виду фінансування, удосконалення нормативної бази, захист учасників ринку тощо.

Асоціація також організовує дослідження ринків, потенційно перспективних з точку зору оновлення та модернізації основних засобів на них інструментами фінансового лізингу. Нещодавно було розпочато вивчення потенціалу лізингу в сфері дорожнього будівництва.

Чому саме цей напрямок є важливим

Україна має близько 420 тис. км. доріг, причому переважна частини їх зношена і потребує оновлення. Крім того країна має другу найнижчу щільність доріг в регіоні (нижча тільки в Болгарії). Для порівняння, Польща має приблизно вдвічі більшу щільність доріг порівняно з Україною. Це свідчить про необхідність значного розширення мережі доріг. Також відповідно до деяких оцінок, лише 7% доріг в нашій державі знаходяться в хорошому стані. Вартість реконструкції решти 93% доріг оцінюється в суму близько 2 трильйонів грн. (або близько 75 млрд. дол. США).

З 2016 року українська влада почали здійснювати заходи і виділяти фінансування на відновлення доріг в межах країни.

Обсяг фінансування дорожніх робіт на рік:

2016                                             19,4 млрд. грн.

2017                                             20 млрд. грн.

2018                                               32,6 млрд. грн.

2019                                               56 млрд. грн.

2020                                               70  млрд. грн.

Як бачимо, обсяги фінансування дорожнього будівництва постійно зростають. Активними гравцями на цьому ринку є компанії, що спеціалізуються на дорожніх роботах і мають досвід таких робіт в Україні. Загалом таких компаній налічується близько 150. Серед цих компаній є як українські гравці, так і компанії із іноземним капіталом.

Важливою умовою для реалізації планів держави по реконструкції доріг є успішна діяльність виконавців цієї реконструкції за конкурентних умов. Для забезпечення такої діяльності, за умов раптового зростання ринку, таким компаніям знадобляться значні ресурси для збільшення своїх можливостей. Основними серед таких ресурсів виступають механізми фінансування обладнання і техніки що і забезпечує реалізацію виконавцями робіт із реконструкції автодоріг.

Що лізинг зможе дати дорожній галузі

Дорожнє будівництво – одна з найбільш перспективних і динамічно зростаючих галузей економіки, тож вона потребує сучасних технологій та сучасного парку спеціалізованої техніки. Дуже дієвим механізмом фінансування придбання обладнання і техніки є лізинг. Саме він може за сьогоднішніх умов забезпечити компаніям, що займаються реконструкцією автодоріг необхідні ресурси для збільшення своїх виробничих потужностей.

В минулому році лізингодавці України профінансували транспорту та обладнання реальному сектору економіки на 26 млрд грн. Але питома вага дорожньої техніки в цьому портфелі мізерна. Це пояснюється, зокрема, і кризами попередніх років, де платоспроможність та платіжна дисципліна  шляхобудівників були вкрай низькими.

Сьогодні галузь , вочевидь знаходиться на підйомі, і це гарна нагода подолати інформаційні та комунікаційні прогалини між потенційними партнерами зазначеної індустрії задля її потужного зростання. Цій меті, зокрема, слугуватиме і глобальне Дослідження, яке організовано Асоціацією лізингодавців України та Проектом USAID/FST.

Аналіз поточного стану, вивчення міжнародного досвіду та окреслення перспектив співпраці в Дослідженні дозволять:

  • Лізингодавцям – глибоко зрозуміти специфіку та потреби ринку дорожнього будівництва. Відновити довіру до нього.
  • Шляхобудівникам – побачити можливості та переваги оновлення та модернізацію основних засобів через інструменти фінансового/оперативного лізингу. Отримати можливість фінансування свого бізнесу інструментами альтернативними до банківського кредиту та значно доступнішими, ніж він.
  • Державі (профільним міністерствам та відомствам) – зрозуміти важливість інноваційного оновлення та модернізації галузі ДБ та запровадження механізмів стимулювання таких процесів (шляхом впровадження компенсаційних ставок, фіскальними стимулами та роз’яснювальною роботою з операторами ринку).

Дослідження буде завершено до кінця серпня та презентоване всім зацікавленим сторонам процесу.