Асоціація досліджує тему: Лізинг у сфері відновлювальної енергетики: перешкоди та можливості


Українське об’єднання лізингодавців, за підтримки грантової програми Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» продовжує дослідження проблем, можливостей та перспектив лізингу у різних галузях економіки України.

Асоціація є єдиним професійним об’єднанням  галузі. Компанії, що входять до неї генерують понад 80% українського лізингового нового бізнесу. УОЛ веде активну роботу спрямовану на популяризацію лізингу, підвищення обізнаності малого та середнього бізнесу з перевагами цього виду фінансування, удосконалення нормативної бази, захист учасників ринку тощо.

Асоціація також організовує дослідження ринків, потенційно перспективних з точку зору оновлення та модернізації основних засобів на них інструментами фінансового лізингу. Нещодавно було розпочато вивчення потенціалу лізингу в сфері дорожнього будівництва. Тепер же експертами розпочато роботу з оцінювання потенціалу для лізингу в сфері відновлювальних джерел енергії (далі – ВДЕ) в Україні, базуючись на аналізі кращих світових практик лізингу в сфері ВДЕ.

Робота проводиться за такими напрямками: огляд міжнародного розвитку сфери ВДЕ та впровадження лізингу у цій галузі, аналіз ВДЕ на національному рівні та оцінювання потенціалу впровадження лізингу у ній в Україні.

На даному етапі експертами проводиться збір статистичних даних щодо галузі ВДЕ на міжнародному та національному рівнях, оцінюється ключові тенденції розвитку цього ринку, досліджується питання кращих практики застосування лізингу у ВДЕ на світовому рівні.

Використання ВДЕ набуває все більшої актуальності, враховуючи зростання обсягів споживання енергії, необхідність заощадження традиційних паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану навколишнього середовища, а також підвищення енергетичної безпеки країни. Ключовими передумовами розвитку сфери є висока енергоємність в Україні, скорочення традиційних паливно-енергетичних ресурсів та зростання цін на ці ресурси. Показники розвитку галузі свідчить про тенденцію до зростання потужностей генерації у ВДЕ, підвищення частки ВДЕ в енергетичному балансі.

Проте розвиток сфери відновлювальної енергетики потребує значних інвестицій. Одним із основних джерел їх залучення може стати лізинг. Впровадження лізингу у галузі ВДЕ в Україні має великий потенціал для майбутнього зростання, особливо враховуючи існуючий обмежений досвід. Щодо таких перспектив свідчать і кращі міжнародні практики, які можуть бути реалізовані також і в Україні.

З свого боку, держава може зробити галузь більш привабливою для інвесторів та лізингових компаній за рахунок відповідного державного стимулювання, зокрема через тарифні та інші форми, реформування у сферах електроенергетики та теплової енергетики, дозвільної та регуляторної роботи, податкових пільг та інших заходів.

Користь даного дослідження полягатиме у визначенні потреб галузі відновлювальної енергетики, у т.ч. у фінансуванні, джерел і способів задоволення цих потреб, можливих нових ніш для лізингових компаній, способів взаємодії лізингу та сфери ВДЕ, а також заходів, спрямованих на збільшення привабливості галузі, у т.ч. за рахунок нормотворчості.