Перевірка лізингових компаній: Нацкомфінпослуг затвердила типовий перелік питань

18 серпня 2017 року набуло чинності Розпорядження Нацкомфінпослуг № 290 від 16.02.2017 року, яким Нацкомфінпослуг затвердила вичерпний перелік питань для перевірки лізингових компаній та інших небанківських фінансових установ.

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», виключно в межах переліку питань Нацкомфінпослуг визначає питання, щодо яких буде здійснюватися державний нагляд (контроль), та зазначає їх у направленні на перевірку.

Перевірка лізингових компаній може здійснюватися за наступними питаннями.

І. Загальні питання 

 1. Юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою (далі – юридична особа), дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил
 2. Юридична особа включає у договори про надання фінансових послуг обов’язкове посилання на внутрішні правила надання фінансових послуг
 3. Юридична особа надає фінансові послуги на підставі договору, який відповідає вимогам статті 6 Закону про фінпослуги, статей 11, 18 Закону про споживачів, статті 10561  ЦКУ, статті 6 Закону про фінлізинг та положенням внутрішніх правил надання фінансових послуг юридичною особою
 4. Юридична особа зберігає протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії, а також документи (копії), які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії в документах, які подавалися до органу ліцензування разом із заявою про отримання ліцензії
 5. Юридична особа повідомила Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін (за винятком фінансової звітності та звітних даних здобувача ліцензії)

ІІ. Спеціальні питання

 1. Юридична особа розмістила внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати
 2. Юридична особа використовує у внутрішніх правилах поняття, які відповідають поняттям, визначеним законодавством. У разі застосування понять, не визначених законодавством, юридична особа надала у внутрішніх правилах їх визначення
 3. Юридична особа виконує вимоги абзацу сьомого пункту 24 Ліцензійних умов, яким установлено, що фінансова установа зобов’язана  викладати положення внутрішніх правил надання фінансових послуг однозначно і не допускати різного тлумачення. Одне і те саме слово не може вживатися для вираження різних понять. Різні слова не можуть вживатися для вираження одного і того самого поняття
 4. Юридична особа використовує внутрішні правила, які не суперечать Закону про фінлізинг, Положенню
 5. № 21, а також не порушують та не обмежують прав споживачів фінансових послуг, визначених законодавством, визначених розділом ІІ Закону про споживачів
 6. Юридична особа надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність
 7. Юридична особа затвердила режим робочого часу (зокрема для своїх відокремлених підрозділів), а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви, і розмістила зазначену інформацію на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечує її актуальність
 8. Юридична особа забезпечила відповідно до затвердженого режиму роботи присутність уповноваженої особи з роботи з клієнтами юридичної особи за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів
 9. Юридична особа дотримується вимог статей 4 – 18 Закону про фінпослуги
 10. Юридична особа забезпечила присутність керівника або уповноваженої особи юридичної особи під час проведення органом ліцензування у встановленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог Ліцензійних умов № 913
 11. Юридична особа виконує укладені нею договори з надання фінансових послуг і під час укладання, виконання та припинення дії таких договорів дотримується вимог, визначених книгою п’ятою ЦКУ та статтею 6 Закону про фінпослуги
 12. Юридична особа виконує Положення № 21, якими встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг
 13. Юридична особа виконує рішення Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі  рішення звітність у строк, установлений Порядком № 27
 14. Юридична особа виконує вимоги Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом, зокрема надає на такі вимоги інформацію у встановлений у них строк
 15. Юридична особа дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов  № 913, розділом 2 Положення № 1515
 16. Юридична особа виконує вимоги пункту 40 Ліцензійних умов № 913, яким визначено, що над фінансовою установою не допускається здійснення контролю у значенні, наведеному в статті 1 Закону про захист  конкуренції, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону про оборону, та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України
 17. Ділова репутація керівника, головного бухгалтера, керівника відокремленого підрозділу юридичної особи, фізичних осіб, які прямо чи опосередковано володіють істотною участю в юридичній особі, є бездоганною