Нацкомфінпослуг попереджає про заборону роботи без ліцензії

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звертає увагу суб‘єктів господарювання, що надання фінансових послуг (укладення договорів) здійснюється на підставі відповідної ліцензії, отриманої згідно з Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови).

Для суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до 10.12.2016 до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, Ліцензійні умови застосовуються через шість місяців з дня набрання ними чинності, тобто з 10.06.2017.

Звертаємо увагу вказаних суб‘єктів господарювання, що відповідно до абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» та враховуючи протокольне рішення Нацкомфінпослуг від 20.06.2017 № 88, для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з надання з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами ними подають до Нацкомфінпослуг документи, визначені абзацами третім – п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов.

Додатково інформуємо, що відповідно до частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» Нацкомфінпослуг застосовує до учасників ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) штрафні санкції за провадження діяльності на ринках фінансових послуг, для якої законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації – у розмірі від 1000 до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Також, частиною першою статті 43 цього Закону встановлена відповідальність за адміністративні правопорушення, пов’язані з діяльністю на ринках фінансових послуг, а саме: проведення операцій на ринках фінансових послуг, для яких законом встановлені вимоги щодо одержання ліцензії та/або реєстрації, без відповідної ліцензії та/або реєстрації тягне за собою накладення на посадову особу штрафу в розмірі від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.