Кредит VS лізинг: що краще обрати аграрію?

Що таке кредит та лізинг та яка між ними принципова відмінність? 

Разом із юридичною фірмою Werner Law Firm запускаємо серію статей про те, що обрати – кредит на техніку або техніку в лізинг. Детально розглянемо всі переваги та недоліки, а також особливості оподаткування та державної підтримки. Спочатку давайте визначимось з тим, що таке кредит, а що таке лізинг та в чому між ними відмінність

Кредитний договір

Відповідно до ст. 1054 Цивільного кодексу за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов’язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов’язується повернути кредит та сплатити проценти. Завжди однією з умов надання кредиту, є укладення похідних договорів з метою забезпечення виконання зобов’язань позичальником. Таким забезпеченням найчастіше є застава, страхування майна, порука.

Прийнятною заставою під сільськогосподарський кредит можуть виступати як основні фонди, так і товар в обороті. До бажаних видів застави для банків можна віднести нерухомість, в тому числі будівлі елеваторів, сільськогосподарську техніку (комбайни, трактори, причепи тощо), безпосередньо зерно сільськогосподарських культур, що котируються на ринку (пшениці, кукурудзи, соняшнику та ін), яке виступає ліквідною і надійною заставою, оформленою через прості або подвійні складські розписки (свідоцтва).

Отже, при укладені кредитного договору позичальник отримує грошові кошти та зобов’язаний сплатити проценти за їх користування. Практично завжди разом з договором кредиту укладаються договори застави, страхування предмету застави, договори поруки.

Лізинг

Відповідно до ст. 806 ЦК України за договором лізингу одна сторона (лізингодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі).

Відповідно до ч. 2 ст. 1 ЗУ «Про фінансовий лізинг» за договором фінансового лізингу (далі – договір лізингу) лізингодавець зобов’язується набути у власність річ у продавця (постачальника) відповідно до встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов і передати її у користування лізингоодержувачу на визначений строк не менше одного року за встановлену плату (лізингові платежі).

Так, лізингодавець надає лізингоодержувачеві фінансову послугу, набуваючи майно у виробника за повну вартість, а лізингоодержувач відшкодовує цю вартість періодичними внесками відповідно до укладеного графіку покриття витрат.

Читайте також: У пошуках EBITDA: що хочуть інвестори від українських компаній

Саме лізинг може стати основою розвитку малого і середнього бізнесу в Україні, так як відкриває цим підприємствам, які не мають коштів для купівлі обладнання, величезні фінансові можливості для розвитку.

В чому полягає принципова різниця?

Зовні обидва варіанти дуже схожі: вносиш початковий внесок, отримуєш бажану техніку, за допомогою якої підприємство здійснюватиме свою господарську діяльність. 

 Дійсно, ці два види надання ресурсів для операційної діяльності легко сплутати, оскільки для кожного з них виконуються ключові принципи кредитування – зворотність, терміновість і платність. Як при кредиті, так і при лізингу відбувається погашення позичених коштів, шляхом повернення їх кредитодавцю/лізингодавцю. І при кредиті, і при лізингу позика надається на певний термін, платність наданих ресурсів дотримується і при лізингу, і при кредиті. Тоді в чому ж відмінність? При більш пильному розгляді, такі відмітні особливості можуть бути знайдені.

В основі механізму лізингової угоди лежить кредитна операція, проте лізинг має ряд суттєвих відмінностей від кредиту:

1. Право власності. При укладенні договору лізингу право власності на об’єкт лізингу залишається у лізингодавця до моменту повної сплати лізингових платежів відповідно до укладеного договору. У разі ж придбання майна в кредит, право власності на майно переходить в момент його придбання на оформлення відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Застава. У разі оформлення кредитної угоди, необхідною умовою надання кредиту є наявність застави. Кредит надається платоспроможному підприємству, із стійким фінансовим становищем, оптимальною структурою балансу, позитивною кредитною історією. При наданні основного засобу у лізинг заставою виступає предмет лізингу, на який протягом усього терміну дії угоди право власності зберігає лізингодавець. У разі порушення лізингоотримувачем своїх зобов’язань, предмет лізингу може бути повернений лізингодавцю.

3. Обсяг фінансування. Кредит покриває лише 70-80% вартості придбання основного засобу. Решту суми підприємство повинне покрити за рахунок власних фінансових ресурсів. Лізингова операція забезпечує 100% фінансування угоди купівлі предмету лізингу. Лізингодавець інвестує на придбання предмету лізингу як власні, так і залучені та позикові кошти.

4. Платежі. На відміну від умов погашення кредиту, коли платежі розподіляються рівномірно в часі, лізингові платежі максимально адаптовуються до особливостей господарської діяльності лізингоодержувача, генерування ним грошового потоку.

5. Обсяг послуг. Лізингова компанія надає комплексне обслуговування операції. Це передбачає підготовку, оформлення, реєстрацію необхідної документації та укладення договорів (лізингу, купівлі-продажу, страхування, кредитного, застави). Лізингодавець також може надати консультації щодо вибору виробника, моделі основного засобу, забезпечити технічну підтримку при експлуатації та навчання персоналу підприємства. За кредитних відносин кредитодавець зобов’язується лише надати грошові кошти в обсязі та на умовах, передбачених кредитним договором.

6. Зміни у структурі балансу. Лізингоотримувач відображає у балансі не всю кредиторську заборгованість (вартість отриманого предмету лізингу), а лише поточні платежі.

Читайте також: 2006-2016: як змінились витрати держави на АПК та його внесок в економіку

7. Податкові переваги. Саме завдяки перевагам в оподаткуванні лізинг поширився по світу і динамічно розвивається. Механізм фінансового лізингу надає лізингоотримувачу можливість зменшити оподатковуваний прибуток та отримати податковий кредит на всю вартість предмета лізингу; віднести винагороду лізингодавцю на валові витрати; нараховувати амортизацію на основний засіб, наданий у лізинг.

http://agravery.com/uk/posts/show/kredit-vs-lizing-so-krase-obrati-agrariu