ДІЯЛЬНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНУСТАНОВ У І КВАРТАЛІ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, оприлюднила звіти щодо розвитку небанківських фінустанов у І кварталі 2016 р., в яких проаналізовані основні тенденції та ключові показники діяльності страхових компаній, кредитних установ, НПФ, фінансових компаній та ломбардів.

СТРАХОВІ КОМПАНІЇ. За інформацією Нацком-фінпослуг, за січень-березень поточного року кількість страхових компаній в Україні зменшилася на 2,5%, із 361 до 352. Загальний обсяг активів цих установ зменшився на 11,8%, із 60,73 млрд. грн. до 53,54 млрд. грн.

За станом на початок квітня обсяг сплачених статутних капіталів страхових компаній дорівнював 12,94 млрд. грн., а обсяг сформованих страхових резервів – 18,67 млрд. грн.

Обсяг валових страхових премій, отриманих з усіх видів страхування, складав 8,27 млрд. грн. Сума чистих страхових премій становила 6,23 млрд. грн. Обсяг валових страхових виплат дорівнював 1,9 млрд. грн., а чистих страхових виплат – 1,86 млрд. грн.

КРЕДИТНІ УСТАНОВИ. Загальна кількість кредитних установ (кредитних спілок, інших кредитних установ, юридичних осіб публічного права) упродовж І кварталу зменшилась на 0,5%, із 728 до 724.

Кількість кредитних спілок зменшилася з 588 до 577. Загальний обсяг активів КС збільшився майже на 1%, із 2,06 млрд. грн. до 2,08 млрд. грн. При цьому кількість членів кредитних спілок зменшилася з 0,76 млн. осіб до 0,72 млн. осіб, обсяг залучених депозитів – з 0,86 млрд. грн. до 0,81 млрд. грн., обсяг наданих кредитів – із 1,79 млрд. грн. до 1,78 млрд. грн., а обсяг сукупного капіталу збільшився з 1,04 млрд. грн. до 1,11 млрд. грн.

Кількість інших кредитних установ за І квартал збільшилася на 6,3%, із 110 до 117. Загальний обсяг їх активів зріс на 14%, із 17,44 млрд. грн. до 19,88 млрд. грн. Сукупний капітал цих установ на початку квітня склав 3,44 млрд. грн., а обсяг наданих кредитів – 9,4 млрд. грн.

Також Комісія повідомляє, що кількість юридичних осіб публічного права за звітний період не змінилася і становила 30. Обсяг їх активів зріс на 2,3%, із 7,26 млрд. грн. до 7,43 млрд. грн. Сукупний капітал юросіб публічного права на початок квітня становив 1,64 млрд. грн., а обсяг наданих кредитів – 6,35 млрд. грн.

НПФ. За станом на початок квітня, до Державного реєстру фінансових установ було внесено 69 недержавних пенсійних фондів та 23 адміністратори НПФ. На початку року їх кількість становила 72 та 23. Поряд із цим на ринку функціонував один одноосібний засновник, що прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду (отримав ліцензію на провадження діяльності з адміністрування такого НПФ та відповідно до законодавства не потребує внесення до Державного реєстру фінансових установ).

Недержавні пенсійні фонди діють у дев’яти регіонах України. Найбільша їх кількість зареєстрована у столиці – 50 або 73% від загальної кількості.

На звітну дату адміністраторами НПФ було укладено 60 тис. пенсійних контрактів (на 0,5% більше за показник початку 2016 р.) із 54,2 тис. вкладників, з яких 2,3 тис. (або 4,2%) – юридичні особи, а 51,9 тис. (або 95,8%) -фізичні особи.

За січень-березень кількість учасників недержавних пенсійних фондів за укладеними пенсійними контрактами зменшилась на 0,8% та на початку квітня дорівнювала 830,2 тис. осіб. Переважну більшість серед учасників НПФ складали особи віком від 25 до 50 років (63%) та особи віком від 50 до 60 років (26%). Частка учасників НПФ вікової групи понад 60 років склала 8%, а вікової групи до 25 років – 3%.

Загальний обсяг сплачених пенсійних внесків за

І квартал зменшився на 1,9% і за станом на звітну дату дорівнював 1 851 млн. грн.

Обсяг пенсійних виплат з НПФ (одноразових та на визначений строк) на початку квітня становив 562,9 млн. грн.,

збільшившись за І квартал на 1%. Одноразові виплати зменшились на 1,1%, а виплати на визначений строк -збільшились на 13,6%.

У цілому за станом на звітну дату недержавними пенсійними фондами було здійснено пенсійних виплат (одноразових та на визначений строк) 80,3 тис. учасникам, що склало 9,7% від їхньої загальної кількості.

За І квартал загальний обсяг активів НПФ збільшився на 0,6%, із 1 980 млн. грн. до 1 992,2 млн. грн.

Структура загальних активів НПФ за станом на звітну дату була такою: банківські депозити – 42%; облігації внутрішньої державної позики – 36,1%; корпоративні облігації – 11,6%; нерухомість – 3,6%; акції – 1,7%; банківські метали – 0,9%; інші активи – 4,1%.

Загальна сума інвестиційного доходу недержавних пенсійних фондів на початку квітня дорівнювала 899,5 млн. грн., що на 3,1% більше, ніж на початку року. Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, становили 213,1 млн. грн. (10,7% від загальної суми активів НПФ).

Витрати на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду складали 136,6 млн. грн. (або 64,1% від загальної суми витрат), на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду – 54 млн. грн. (25,3%), а на оплату послуг зберігача, який здійснює зберігання активів пенсійного фонду, – 11 млн. грн. (5,2%).

Витрати на оплату послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, становили 2,9 млн. грн. (1,3%), послуг із проведення планових аудиторських перевірок НПФ – 2,4 млн. грн. (1,1%), а на оплату інших послуг – 6,2 млн. грн. (3%).

ФІНАНСОВІ КОМПАНІЇ ТА ЛОМБАРДИ. Розвиток фінансових компаній характеризувався такими показниками. Кількість цих установ за січень-березень 2016 р. збільшилася на 6,7%, із 571 до 609. Обсяг фінансових послуг, наданих ними, за станом на звітну дату становив 23,72 млрд. грн. Кількість лізингодавців не змінилася з початку року і дорівнювала 267, а вартість договорів фінансового лізингу – 1,52 млрд. грн.

Водночас кількість ломбардів зменшилася на 0,8%, з 482 до 478, а загальний обсяг їх активів збільшився на 0,2%, із 2,2 млрд. грн. до 2,53 млрд. грн. На початку квітня власний капітал ломбардів складав 1,13 млрд. грн., а сума фінансових кредитів, наданих ломбардами, становила 3,69 млрд. грн.

За станом на початок квітня ліцензії на здійснення діяльності із залучення коштів установників управління майном з метою фінансування об’єктів будівництва або проведення операцій з нерухомістю мали 58 фінансових компаній. При цьому загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управите-лями щодо участі у фондах фінансування будівництва (ФФБ), становила 19,34 тис. (19,22 тис. фізичних осіб та 0,12 тис. юридичних осіб).

За І квартал кількість учасників таких фондів зменшилась на 1% до 19,3 тис. При цьому спостерігалося збільшення коштів, залучених ФФБ. За станом на початок квітня їх обсяг дорівнював 20,32 млрд. грн., що на 5,6% перевищило результат початку року.

У свою чергу, емісію сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (ФОН) на звітну дату мали право здійснювати 15 компаній, з яких тільки 4 створили 4 фонди. Їх учасниками були 15 фізичних осіб, які вклали у ФОН 43,1 млн. грн. Протягом І кварталу ці показники залишалися практично незмінними.