Щодо нормотворчої роботи в напрямку спрощення процедури реєстрації юридичних осіб – лізингодавців у Нацкомфінпослуг

В рамках удосконалення державного регулювання діяльності юридичних осіб Нацкомфінпослуг розробила проект розпорядження „Про затвердження Змін до Положення про надання окремих фінансових послуг юридичними особами – суб’єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами”. Так, на засіданні Комісії 03.07.2014 було прийнято рішення щодо спрощення процедури реєстрації юридичних осіб – лізингодавців, а саме:

– скорочення переліку документів, які необхідно подавати юридичним особам для включення до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (далі – Реєстр) (до 1 заяви);

– скорочення строку розгляду документів, які подаються юридичними особами до Нацкомфінпослуг для внесення до Реєстру (до 15 днів);

– запровадження процедури подання заяви щодо вчинення дій у Реєстрі в електронній формі через веб-інтерфейс на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет (з використанням Комплесної інформаційної системи);

– скасування вимог до керівників лізингодавців, а також працівників, які безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансової послуги з фінансового лізингу;

– удосконалення форми Довідки про включення до Реєстру.

На думку т.в.о. Голови Нацкомфінпослуг Максима Полякова, захист інтересів споживачів краще забезпечує конкуренція, а не регулювання, а надмірне втручання держави в економіку сприяє зростанню витрат і обмежує доступ компаній на ринки фінансових послуг. «Найважливішими складовими стратегії розвитку української економіки є проведення її дерегулювання та де бюрократизації як необхідна умова успішної боротьби з корупцією, – зазначив він. – Зміни в законодавстві дозволять спростити дозвільні процедури для юридичних осіб – лізингодавців, вдосконалити державне регулювання та нагляд за діяльністю юридичних осіб – лізингодавців, шляхом поступового дерегулювання ринку фінансового лізингу, що, в свою чергу, сприятиме розвитку ринку лізингових послуг в Україні».

Проект розпорядження був підготовлений з врахуванням зауважень та пропозицій учасників ринку лізингу, зокрема, асоціації «Українське об’єднання лізингодавців» та представників міжнародної спільноти. Як зауважив під час робочої зустрічі Кшиштоф Ян Флорчак, генеральний директор компанії «Український лізинговий фонд», щодо запровадження нової процедури регулювання діяльності юридичних осіб: «Нацкомфінпослуг будує нову, по-справжньому європейську модель розвитку ринку фінансових послуг».

Зважаючи на великий ступінь зносу основних засобів у всіх сферах народного господарства в Україні (за даними Державної служби статистики України на початок 2013 року ступінь зносу основних засобів складає майже 80 %) та відсутність джерел фінансування оновлення основних засобів, фінансовий лізинг може стати дієвим інструментом для розвитку та оновлення інфраструктури підприємств, а також стимулювати приток капіталу в економіку України.

Нацкомфінпослуг продовжуватиме роботу в напрямку вдосконалення згідно з європейськими зразками законодавчої бази, в сфері створення цивілізованих та прозорих стандартів регулювання та діяльності ринку фінансових послуг.

http://nfp.gov.ua/news/680.html