РА «Експерт-Рейтинг» за результатами 2013 підтвердили кредитний рейтинг облігацій VAB Лізинг на рівні uaBBB +

31 березня 2014 Рейтингове агентство «Експерт – Рейтинг» підтверджує рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг (код ЄДРПОУ 33880354) на рівні uaBBB+ за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Підтверджуючи кредитний рейтинг, агентство керувалося підсумками роботи Компанії за 2013 рік.

За 2013 активи Компанії виросли на 11,547 млн. грн., а власний капітал Компанії виріс на 4,785 млн. грн. Ліквідні активи на рахунках станом на 31.12.2013 року склали 11,428 млн. грн., що на 56,3% вище аналогічного показника роком раніше. Значно збільшилися кредити банків, що свідчить про збільшення ділової активності Компанії.

Валовий дохід Компанії в 2013 році виріс на 23,5% щодо 2012 року. Співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями склало 66,8%, що відповідає високому рівню капіталізації Компанії.

Аналіз лізингового портфеля підтвердив поліпшення показників ділової активності Компанії: вартість укладених договорів лізингу в 2013 році зросла на 49,361 млн. грн. У кількісному відношенні приріст склав 111 договорів щодо 2012 року. Аналіз також показав поліпшення тимчасової структури портфеля: приріст договорів лізингу до завершення яких залишилося більше 12 місяців склав 90,5%. Вартість договорів лізингу з фізичними особами зросла на 46,9%, а значить, зусилля Компанії спрямовані на розвиток програм лізингу авто для населення досить успішні.

Проаналізувавши звітність Компанії VAB Лізинг за 2013 рік, Агентство відзначає збільшення валового доходу, поліпшення структури лізингового портфеля, а також укрупнення частини договорів укладених з населенням.

Довідкова інформація
VAB Лізинг зареєстровано в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), спецтехніки, а також оперативний лізинг легкових автомобілів, лізингові послуги з сервісом юридичним і фізичним особам. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35 350 000 грн.