РА «Експерт-Рейтинг» підтверджує кредитний рейтинг облігацій Компанії VAB Лізинг за підсумками першого півріччя 2014 року.

29 вересня 2014 Рейтингове
агентство «Експерт-Рейтинг» підтверджує рейтинг облігаційного випуску Компанії
VAB Лізинг (код ЄДРПОУ 33880354) на рівні uaBBB + за національною шкалою.
Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB + характеризується достатньою
кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або
борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу
несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов. Підтверджуючи
кредитний рейтинг, Агентство керувалося підсумками роботи Компанії за перше
півріччя 2014 року.

За шість місяців 2014
Компанія VAB Лізинг заробила валового доходу на 15,6% більше, ніж за
аналогічний період 2013 року. Збільшення доходів на 19,6% при зростанні витрат
на 7,7% дозволило Компанії значно збільшити фінансовий результат. У підсумку
VAB Лізинг за підсумками першого півріччя 2014 року отримало 6,589
млн. грн.  чистого прибутку, що позитивно позначилося на
показниках ефективності діяльності.

За період з 30.06.2013 року
по 30.06.2014 року вартість портфеля зросла на 13,2%. Вартість договорів
ув’язнених на період більше одного року збільшилася на 16,6%, а значить, не
дивлячись на складну ситуацію в країні, Компанія продовжує маркетингову
політику розвитку довгострокового співробітництва з клієнтами.

Позитивним є і те, що
вартість договорів, за якими затримані платежі, скоротилася на 39,3%. А
вартість договорів лізингу найбільших клієнтів збільшилася на 36,6%.

Аналіз результатів
діяльності Компанії VAB Лізинг в першому півріччі 2014 показав значний приріст
активів, збільшення чистого прибутку і вартісної приріст лізингового портфеля.
Все це дозволяє Агентству підтвердити рейтинг облігаційного випуску Компанії на
інвестиційному рівні за національною шкалою.