РА «Експерт-Рейтинг» підтверджує кредитний рейтинг облігацій Компанії VAB Лізинг за дев'ять місяців 2014 року

19 грудня 2014 року Рейтингове агентство “Експерт-Рейтинг”
підтвердило рейтинг облігаційного випуску Компанії VAB Лізинг (код ЄДРПОУ
33880354) на рівні uaBBB- за національною шкалою. Окремий борговий інструмент з
рейтингом uaBBB- характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з
іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень
кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових
та економічних умов. Оновлюючи кредитний рейтинг на інвестиційному рівні,
Агентство керувалося підсумками роботи Компанії за дев’ять місяців 2014 року.

Активи Компанії VAB Лізинг за станом на кінець третього кварталу 2014
року на 19,07 млн. грн. більше ніж на аналогічну дату 2013 року. Власний
капітал зріс на 8,11 млн. грн. Виконання зобов’язань перед інвесторами в
аналізованому періоді демонструється зниженням обсягу загальної заборгованості
перед інвесторами в облігації на 1,67 млн. грн.

Фінансові доходи Компанії зросли на 8,25 млн. грн. щодо показника за
дев’ять місяців 2013 року, тоді як фінансові витрати підвищилися лише на 0,54
млн. грн. У підсумку Компанія значно збільшила фінансовий результат за
підсумками трьох кварталів 2013 року до 8,11 млн. грн. Це позитивно відбилося
на показниках ефективності діяльності VAB Лізинг.

За період з 30.09.2013 по 30.09.2014 лізинговий портфель Компанії
подорожчав на 79,61 млн. грн. Основною причиною збільшення вартості портфеля
при кількісному зниженні договорів стали інфляційні процеси. Вартість договорів
лізингу для фізичних осіб скоротилася на 4,4%, що досить незначно, враховуючи
скорочення купівельної спроможності населення в 2014 році, і говорить про те,
що VAB Лізинг, реагуючи на ситуацію на ринку, пропонує клієнтам актуальні і
затребувані лізингові програми.

Вартість договорів, за якими більш ніж на 30 днів затримані платежі,
скоротилася на третину, а значить, Компанія успішно працює з боржниками в
умовах кризи.

До негативних факторів, які, на думку Агентства, впливають на кредитний
ризик облігацій компанії VAB Лізинг, слід віднести введення тимчасової
адміністрації в ПАТ “VAB Банк” 21 листопада 2014 року.

Агентство нагадує, що протягом другого півріччя 2014 року ПАТ “VAB
Банк” і його акціонери вели переговори з НБУ і деякими органами
центральної виконавчої влади про спільну рекапіталізацію банку. При цьому
сторони неодноразово анонсували готовність “надати підтримку Банку”,
однак так і не прийшли до остаточної домовленості, що зробило можливим визнання
ПАТ “VAB Банк” неплатоспроможним.

  Агентство нагадує, що рейтинг Компанії VAB Лізинг також залежить
від зовнішньої підтримки, здійснюваної її власником. Оскільки єдиним власником
Компанії виступає ПАТ “VAB Банк”, визнаний неплатоспроможним, то
Агентство вивчило додаткові обставини, які формують рівень зовнішньої підтримки
від акціонера, а також інші обставини, що впливають на кредитний ризик емітента
облігацій, і прийшло до наступних висновків:

– На момент оновлення рейтингу облігацій Компанії VAB Лізинг зовнішня
підтримка від її власника ідентифікована як невизначена;

– Визнання ПАТ “VAB Банк” неплатоспроможним завдало мінімальний
збиток Компанії VAB Лізинг, на рахунках Компанії заморожена несуттєва сума, яка
не може вплинути на її здатність обслуговувати власні боргові зобов’язання.

Додатково слід звернути увагу на вплив девальваційних процесів на
діяльність емітента. Частка договорів лізингу з прив’язкою до іноземної валюти
становить близько 20%. На момент оновлення рейтингу зростання курсу не привело
до зростання прострочення за такими договорами.

Таким чином, оновлюючи довгостроковий кредитний рейтинг облігацій
Компанії VAB Лізинг на інвестиційному рівні, Агентство виходить з того, що
загальний стан справ емітента, його операційні і кредитні ризики знаходяться на
прийнятному рівні. Компанія здатна самостійно протистояти прояву кризових явищ
на ринку і здатна самостійно (без підтримки власника) вести свої операції та
обслуговувати боргові зобов’язання. Аналіз результатів діяльності Компанії VAB
Лізинг за підсумками дев’яти місяців 2014 року показав значний приріст
ліквідних активів і збільшення чистого прибутку. Агентство позитивно оцінює
зусилля Компанії, спрямовані на збереження лізингового портфеля в умовах кризи
на фінансовому ринку.

Довідкова інформація

VAB Лізинг зареєстровано в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги
фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів, автобусів),
спецтехніки, а також оперативний лізинг легкових автомобілів, лізингові послуги
з сервісом юридичним і фізичним особам. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35
350 000 грн.