РА «Експерт-Рейтинг» підтверджує кредитний рейтинг облігацій VAB Лізинг

Рейтингове агентство «Експерт-Рейтинг» підтвердило рейтинг облігаційного випуску компанії VAB Лізинг на рівні uaBBB+ за національною шкалою за підсумками 1 півріччя 2012 року. Окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами. Рівень кредитоспроможності залежить від впливу несприятливих комерційних, фінансових та економічних умов.

 У першому півріччі Компанія вела активну політику по залученню нових клієнтів, що дало зростання виручки VAB Лізинг на 82% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року, а чистий прибуток за цей же період зріс на 45%.

Також відзначається збереження тенденції до зменшення боргового навантаження. Так, у порівнянні з першим півріччям 2011 року, зобов’язання VAB Лізинг знизилися на 26%. При цьому, кредити банків зменшилися більш ніж у два рази.

Збільшення власного капіталу на 17% до 68,7 млн. грн. на тлі скорочення до загальної суми заборгованості спричинило за собою збільшення співвідношення між власним капіталом і зобов’язаннями на 24 п.п. відносно кінця першого півріччя 2011 року.

Більш детальна інформація про результати оцінки РА «Експерт-Рейтинг» розміщена за посиланням: http://vab.ua/rus/about/achievements.

Довідкова інформація

VAB Лізинг зареєстрована в листопаді 2005 року. VAB Лізинг надає послуги фінансового лізингу транспорту (легкових і вантажних автомобілів, автобусів), спецтехніки, устаткування юридичним і фізичним особам. Статутний фонд VAB Лізинг складає 35 350 000 грн.