Про підсумки діяльності лізингової галузі за 2010 рік

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» та Держфінпослуг підвели підсумки діяльності ринку лізингу за 2010 рік. які свідчать, що галузь виявляє всі ознаки одужання після фінансової кризи – впродовж року відбувалося стрімкий ріст обсягів нового бізнесу, а загальний портфель існуючих угод також продемонстрував стале зростання.

Так, загальна вартість діючих угод станом на кінець 2010 р. (у порівнянні до 27,2 млрд. грн. у 2009 році) збільшилась на 3,3 млрд. грн. (12,1%) і склала 30,5 млрд. грн.

На відміну від критичного зменшення обсягів нових угод в 2009 р., яке становило 75% і було одним з найгірших показників у Європі, в звітному періоді  обсяг нових договорів збільшився більш ніж вдвічі! Загальна вартість укладених за рік угод становить 4,97 млрд. грн., що майже вдвічі перевищує показник 2009 року (2,47 млрд. грн.).

Серед об’єктів лізингу найбільшим попитом, як і раніше, користувався транспорт – близько 52% від загальної вартості нових угод. Наступними за популярністю є сільськогосподарська техніка, виробниче обладнання, а також комп’ютерне та телекомунікаційне обладнання. Структура ринку за галузями та об’єктами лізингу у 2010 року майже не змінилася у порівнянні з попереднім роком, що демонструє стабільність попиту у певних галузях економіки на вищезазначені об’єкти.

На жаль, не всі галузі економіки одночасно почали відновлюватись після кризи зростання носило здебільш фрагментарний характер. Це позначається на структурі майна, яке передається в лізинг, що безпосередньо пов’язано із найбільш швидко одужуючими сегментами ринку, в яких відбуваються інвестиції:сільське господарство, роздрібна торгівля, логістика і транспорт. Набагато активніше лізингові компанії поводили себе і з фізичними особами, пропонуючи населенню різноманітні програми лізингу легкових автомобілів. Здебільш такі програми було започатковано з ініціативи вердорів  продавців автомобілів в період все ще обмеженого банківського кредитування.

Показовими є також кількість укладених угод, середня вартість діючих угод та строк фінансування клієнта. Одночасно з відчутним збільшенням кількості договорів, з 16490 до 19573 шт.(+18.7%), середня вартість діючих угод на кінець 2010 р. зменшилася на 0,091 млн. грн. (5,5%) і становить приблизно 1,56 млн. грн. Це є результатом активного розвитку лізингу легкових автомобілів, який продукує велику кількість нових угод з порівняно низькою вартістю.

Строк фінансування лізингу має тенденцію до скорочення, і становить 1-3 роки.  В той же час з’явилися угоди терміном понад 10 років, що не є ринковою тенденцією, а представлено окремими транзакціями, зміст яких державна статистика не розкриває. Що стосується ринку лізингових послуг загалом, то можна говорити про його розділення на два рівнозначних за обсягами сегменти. До першого відносяться лізингові компанії, які власне і формують ринок в традиційному його розумінні, тобто конкурують за клієнтуру і обсяги бізнесу. До другого відносяться лізингові компанії, які обслуговують суто державні програми з лізингу обладнання вибраним секторам економіки та кептивні компанії, що обслуговують промислові групи, до яких вони належать. Також досить чітко простежується приналежність компаній першої групи до різноманітних міжнародних фінансових груп, в той час як компанії другої групи належать українським та російським власникам.

 

Прес-служба Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»

+38 (050) 410 42 34

+38 (044) 521 97 26

www.leasing.org.ua

 

Для довідки:

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» зареєстрована у 2005 році. Це  єдина організація в Україні, яка об’єднує юридичних осіб у сфері лізингу з метою захисту їх інтересів та  репрезентує  понад 80% лізингового ринку. Об’єднання є дійсним членом LEASEUROPE –  Європейської федерації, до складу якої входять 45 національних лізингових асоціацій із 32 країн.