Портфель лізингових угод зріс на 36% за 2020 рік: результати роботи ринку за даними НБУ

КИЇВ – 6 квітня 2021 року.  Портфель лізингових угод на ринку України зріс на 36% протягом 2020 року та досягнув 52 947 млн. грн. Такі результати визначила Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» виходячи зі статистичних даних, нещодавно оприлюднених Національним Банком України.

Частка лізингових і фінансових компаній у портфелі становить 79%, обсяг портфелю цих гравців на ринку зріс на вражаючі 45%. Частка ж банків у портфелі склала 21%, обсяг портфелю банків зріс на 10%. Протягом 2020 року продовжувалась тенденція до зменшення частки банків у лізинговому портфелі.

Незважаючи на складні умови коронакризи, портфель лізингових і фінансових компаній мав позитивну динаміку в усіх кварталах 2020 року, окрім другого. У третьому кварталі 2020 року портфель отримав приріст на 44,4%, а в четвертому кварталі тенденція до зростання закріпилось подальшим приростом в 11,2%.

Загальний обсяг ринку фінансового лізингу України за результатами минулого року склав 32 764 млн. грн. Такий рівень свідчить про зменшення обсягу ринку на 3,8% до попереднього року. Таким чином ринок фінансового лізингу продовжує випереджати динаміку економіки України загалом, адже за офіційними даними ВВП України за той самий період впало на 4,2%.

Локомотивом ринку залишається сегмент лізингових і фінансових компанії. Їх частка на ринку склала 80% від обсягу нового бізнесу за 2020 рік і зросла на 3 в.п. протягом року. Вартість нових угод цих гравців на ринку склала 26 058 млн. грн. і зменшилась лише на 0,7%.

Динаміка лізингових послуг, що надавались лізинговими і фінансовими компаніями, була зростаючою чотири останні роки, та вийшла на пікові значення в 2019 році, створивши ефект високої бази порівняння. Не зважаючи на цей фактор, а також в умовах економічного спаду, лізингові та фінансові компанії змогли втримати рівень угод майже на рівні 2019 року. Це свідчить про стійкість даного бізнесу, а також вказує на потенціал до зростання за сприятливих умов.

В свою чергу, найактивнішими серед усіх гравців на ринку залишаються саме лізингові компанії. Вони уклали 93% від вартості всіх угод у 2020 році, що припали на лізингові та фінансові компанії,  і таким чином забезпечили левову частку бізнесу.

Вартість нових угод банків  у 2020 році склала 6 707 млн. грн, що вказує на її зменшення на 14% порівняно з попереднім роком. Частка банків на ринку склала 20%.

Останній квартал став найуспішнішим для ринку в 2020 році, в якому приріст склав 60% до попереднього кварталу. При цьому вартість нових угод фінансових і лізингових компаній збільшилась на 112%, а банків – на 44%. Зростання ринку спостерігається вже два квартали поспіль, адже в 3 кварталі приріст склав також вражаючі 49%. Лізинговий ринок продовжує набирати оберти.

Основними джерелами фінансування для лізингових компаній в 2020 році стали авансові платежі (30%), кредити банків (28%) і  власний капітал лізингових компаній (27%). Поступово з’являються і нові інструменти фінансування, такі як випуск цінних паперів, частка яких склала 3%.

Фінансові компанії на 56% фінансували свою діяльність за рахунок випуску цінних паперів.

Найпопулярнішим предметом лізингу в звітному році була сільськогосподарська техніка та обладнання, чия частка у вартості угод, укладених за період, склала 27%. Значні частки також мали легкові автомобілі (19%), інший транспорт (12%), вантажний транспорт (10%).

За галузями сільське господарство також показало найбільший попит на лізингові послуги. Угоди з клієнтами в цій галузі склали 28% від загальної вартості. Вагому частку також мала транспортна галузь (20%). Інші галузі зайняли менше 10%.

Також в 2020 році найчастіше укладались угоди терміном дії від 3 до 5 років. Частка таких угод становила 37% від загальної вартості угод, укладених за період. Частими також були угоди терміном дії від 2 до 3 років (26%) і від 1 до 2 років (23%). Згідно з даними за 2-4 квартал 2020 року, 56% від загальної кількості угод за період, укладались з юридичними особами, тоді як з фізичними особами — 44%. При цьому в портфелі на кінець 2020 року юридичні особи мають 72% від загальної кількості угод.