Рейтинг складено за участі лізингових компаній-членів Асоціації
«Українське Об’єднання Лізингодавців» відповідно до розміру лізингового
портфелю станом на 30 березня 2013 р. (Таблиця 1) та вартості активів,
переданих в лізинг протягом першого кварталу 2013 року (Таблиця 2) .

Таблиця 1                         Таблиця 2