Перше аналітичне дослідження галузі виробництва енергії з відновлювальних джерел щодо лізингового фінансування

Асоціація лізингодавців України презентувала своїм членам об’єднання глибинне аналітичне дослідження стану та перспектив сфери генерації енергії з відновлювальних джерел. Однією з основних цілей проведеного дослідження було прагнення  виявити потенціал фондування індустрії відновлювальної енергетики інструментом фінансового лізингу. Разом з тим, аналітики  зібрали унікальні дані щодо прогнозів розвитку відновлювальної енергетики і обладнання для нього як в Україні, так і в світі.

Асоціація лізингодавців за підтримки проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» працює над виявленням та просуванням потенційних секторів української економіки, які могли б отримати значний імпульс для розвитку завдяки лізинговим послугам сприяючи в той самий час диверсифікації, розширенню та зростанню і самому вітчизняному лізингу. 

Залучені Асоціацією експерти виявили, що навіть за консервативними прогнозами встановлені потужності генерації енергії з відновлювальних джерел можуть зрости на 1433% до 2030 року. Якщо ж розглядати більш оптимістичний сценарій, що відповідає реалізації оголошеній Енергетичній стратегії України до 2035 року, зростання потужностей генерації енергії з відновлювальних джерел може взагалі зрости на 1941% за той самий період.

Дослідники оцінили, що для реалізації вище зазначеного консервативного сценарію будуть необхідні інвестиції в обсязі щонайменше 780 млн. дол. США, а за оптимістичним сценарієм – близько 1 256 млн. дол. США щороку. Із зазначених інвестицій близько 70% будуть спрямовуватись на закупівлю обладнання для виробництва енергії з відновлювальних джерел. Лізинг може стати фінансовим інструментом, що забезпечить придбання цього обладнання.

Дослідження показало, що ринок обладнання для виробництва енергії з ВДЕ становитиме від 546 до 879 млн. дол. США в середньому на рік до 2030 року  в залежності від сценарію розвитку галузі. Такий розмір робить цей ринок достатньо привабливим для лізингу.

Експерти виявили, що в моменти активного розвитку ринку ВДЕ проникнення лізингу в цю сферу може становити 7% і вище. “За такого рівня проникнення потенційна вартість нових лізингових угод на цьому ринку в Україні може складати від 450 до 730 млн. дол. США до 2030 року. “Такі обсяги нового бізнесу означатимуть зростання лізингового ринку на 45-72% у порівнянні з рівнем 2019 року. Таким чином галузь ВДЕ містить в собі значний потенціал для розвитку лізингу.

Рівень проникнення лізингу у ринок обладнання для ВДЕ (в частині ВЕС та СЕС) визначено, виходячи із наступних припущень: Варіант 1 – Україна здатна досягнути у найближчі роки[1] рівень проникнення лізингу у ринок обладнання для ВДЕ  щонайменше в обсязі 7%;  Варіант Україна виходить на позицію лідерів порівняно з іншими країнами[2] із досягненням рівня проникнення лізингу в ринок обладнання для ВДЕ в обсязі 47%;  Варіант 3 – оцінює максимальний теоретичний потенціал лізингу в цій сфері і визначається як 100% проникнення (повна вартості обладнання для ВДЕ забезпечується за допомогою лізингу).

Додатково було досліджено ринок акумулюючих потужностей електроенергії, що лише зароджується в Україні. За оцінками Укренерго, що наведено в дослідженні, Україна потребуватиме встановлення акумулюючих потужностей в розмірі 2200 МВт в наступні 10 років. Обладнання для накопичення і збереження електроенергії також потребує фінансування і лізинг міг би стати дієвим фінансовим інструментом в цій сфері.

Перспективи лізингу в сфері ВДЕ незабаром за допомогою цього дослідження будуть проілюстровані профільним міністерствам та відомствам українського Уряду. Запрошуємо також зацікавлених в розвитку цього сегменту стейкхолдерів до ознайомлення з матеріалами  дослідження та спільного  просуванням інструментів розвитку зазначених індустрій.


[1] Припущення на основні динаміки показників однієї із провідних країн Європи у сфері лізинг у ВДЕ. Це в загальному обсязі інвестицій у ВДЕ щонайменше у 5% (в частині ВЕС та СЕС). Так, навіть у найгірші роки (2016-2018 рр.), коли показник частки лізингу у ВДЕ від лізингового ринку становив 0,4%, відсоток від інвестицій складав близько 5%. При цьому, у 2018-2019 рр. інвестицій у ВДЕ були нижчими, ніж в Україні (на 9%, 62% відповідно).

[2] Що становить 33% від інвестицій у СЕС, ВЕС. На прикладі Німеччини, де у 2017 році вартість договорів лізингу у ВДЕ склали третину від інвестицій у СЕС та ВЕС.