Кабінет Міністрів України затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, повідомляє, що 07 грудня 2016 року Кабінет Міністрів України своєю постановою № 913 затвердив Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) (далі – Ліцензійні умови).
Ліцензійними умовами встановлюються вимоги до провадження зазначеної господарської діяльності з урахуванням особливостей кожного виду діяльності, а саме: надання гарантій та поручительств, довірче управління фінансовими активами, лізинг, факторинг, залучення фінансових активів із зобов’язанням повернення, надання коштів у позику, страхування, адміністрування недержавних пенсійних фондів, придбання товарів у групах, управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.
Крім того, актом встановлено вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії.
Ліцензійні умови набрали чинності 10.12.2016 (опублікування в Урядовому кур’єрі, 2016, № 233).
Звертаємо увагу ліцензіатів та здобувачів ліцензій, що пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 установлено, що: строк, протягом якого ліцензіати, які мають ліцензії Нацкомфінпослуг на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами пунктів 21 – 99 Ліцензійних умов і подати до органу ліцензування документи та відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, становить два місяці з дня опублікування цієї постанови (крім абзацу другого пункту 28 Ліцензійних умов, строк приведення своєї діяльності у відповідність з яким для ліцензіатів становить 12 місяців з дня опублікування цієї постанови).
Ліцензійні умови в частині, що стосується суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з надання послуг з фінансового лізингу, надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, надання послуг факторингу та довірчого управління фінансовими активами та внесені до дня набрання чинності цією постановою до Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, застосовуються через шість місяців з дня набрання чинності цією постановою. Орган ліцензування приймає від зазначених суб’єктів господарювання документи, визначені абзацами третім – п’ятим пункту 18 та абзацом третім підпункту 6 пункту 19 Ліцензійних умов, та приймає рішення, передбачені статтями 12 і 13 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”, з дня набрання чинності цією постановою.