Рейтинг складено за участі лізингових компаній-членів Асоціації
«Українське Об’єднання Лізингодавців» відповідно до розміру лізингового
портфелю станом на 30 червня 2013 р. (Таблиця 1), вартості активів,
переданих в лізинг протягом другого кварталу 2013 року (Таблиця 2) та
за  два разом (Таблиця 3).

                         Таблиця 1                             Таблиця 2                             Таблиця 3