УМОВИ ЧЛЕНСТВА

Засади членства в Асоціації визначаються Статутом.

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, які  професійно займаються наданням послуг лізингу з виконанням усіх вимог, передбачених чинним законодавством України, у т. ч. щодо реєстрації. Юридичні особи, які не надають такі послуги, але зацікавлені в розвитку  ринку лізингу, можуть бути асоційованими членами, що не мають права голосу на загальних зборах і права членства у Раді. У той же час вони  мають право дорадчого голосу та всі інші права й обов’язки, що випливають з членства  в Асоціації.

Відповідно до рішення загальних зборів Асоціації від 15 січня 2009 року внесено зміни до Положення про членство в Асоціації і затверджено список документів, які необхідно надати компаніям-кандидатам для  вступу до Асоціації, що складається з наступних документів: Заява на ім’я виконавчого директора, свідоцтво про реєстрацію юридичної особи і довідка із Держфінпослуг про взяття на облік. У разі відсутності довідки із Держфінпослуг надається  довідка Держкомстату  з єдиного державного реєстру.

Подання  розглядається щомісячно на черговому засіданні Ради Асоціації. Рада приймає рішення простою більшістю голосів, новообраному члену вручається відповідний сертифікат про членство.

Вступний внесок для компаній, що вступають до Асоціації з 2012 року, становить суму, яка відповідає розміру місячного внеску для кожної категорії членства відповідно.

Заява на членство