Ринок лізингу зріс на 18%. Статистика від Асоціації “Українське об’єднання лізингодавців”


Динаміка ринку

Ринок небанківського фінансового лізингу зростає четвертий рік поспіль. За результатами 2019 року зростання нового бізнесу становило  18% і в грошовому виразі обсяг його обсяг сягнув  26 млрд. грн. 

Останні три роки темпи зростання ринку небанківського лізингу значно випереджають темпи зростання економіки України  загалом, що робить його рушієм економічного росту і оздоровлення країни.

Лізинговий портфель компаній (без банків) за результатами 2019 року збільшився на  15% і досягнув 29  млрд. грн.

За результатами 2019 року небанківські установи забезпечили 77% всіх послуг фінансового лізингу на ринку, і репрезентують 74% від національного  лізингового портфелю.

Рис. 1. Динаміка зростання ринку (зліва) і лізингового портфелю (справа), млн. грн і %.

Причини зростання

Серед причин, що стоять за сталим зростанням ринку в 2019 році, виділяються:

Макроекономічну стабілізацію в країні і стале зростання ВВП України, що дозволило відновитись попиту на лізингові послуги.

– Збільшення фінансування лізингових послуг за рахунок банківського кредиту, що стимулювало розвиток пропозиції.

– Фінансування лізингових компаній за рахунок коштів МФО, що розширило ресурси компаній і підвищило довіру до їх діяльності.

– Фінансування лізингових операцій шляхом випуску цінних паперів, що дозволило розширити ресурсну базу компаній.

Дерегуляція ринку з боку  Нацккомфінопслуг, яка зменшила бар’єри входу в ринок і сприяла притоку інвестицій і підвищенню ділової активності.

Прогноз ринку

Поточна криза, викликана пандемією COVID-19, не дозволяє очікувати зростання ринку в поточному 2020 році.

За оптимістичним сценарієм розвитку подій (падіння ВВП України на 4% в 2020 році) можна очікувати й деякого  падіння ринку небанківського лізингу  в 2020 році порівняно з попереднім роком. Але вже в 2021 році слід очікувати поступове  зростання, а вже в 2022 році ринок випередить рівень 2019 року і зросте на 49%.

 Рис. 2. Оптимістичний сценарій зростання ринку, млн. грн і %.

Подальший розвиток ринку

Ступінь спаду на ринку в 2020 році і його подальший розвиток в значній мірі залежить від:

– Антикризових заходів уряду України і їх спроможність збільшити доступність до фінансових ресурсів лізингових компаній.

– Регуляторної політики щодо ринку: в 2020 році регулювання ринку фінансового лізингу переходить від Нацкомфінпослуг до Національного Банку України. Ступінь регулювання і звітування, яке встановить НБУ щодо цього ринку, може значно пришвидшити або стримати його розвиток і зростання.

– Включення лізингу в державні програми підтримки бізнесу в різних секторах економіки на рівних з банківським кредитом. Так  як це й передбачено, наприклад, рамковими законами про підтримку агровиробника (1877-IV,), але по факту протягом всієї історії держава підтримує лише кредитні продукти.